Wheel of Consent

In al mijn sessies werk ik volgens de richtlijnen van het Wheel of Consent waarbij ik keer op keer met jou afstem of datgene wat je tijdens de massage ervaart, precies is wat jij wilt en hoe jij het wilt.


 
 
Betty Martin heeft het Wheel of Consent model ontwikkeld met name voor mensen werkzaam in lichaamswerk, massages en intimiteit maar het Wheel kan toegepast worden op alle soort relaties die je ondervind in het leven. Het gaat over ons gedrag in het contact met anderen.  

In het model van het Wheel of Consent zijn er 4 dynamieken aanwezig namelijk , geven ,nemen, ontvangen en toelaten.  

Als je begint met het Wheel van Consent toe te passen wordt het al snel helder dat wij in het dagelijks leven allemaal in meer of mindere mate over onze eigen maar ook over de grenzen van een ander stappen. Als je daar bewust van bent kan je hierin keuzes maken. 

Toepassing van Wheel of Consent met name bij lichaamswerk zeer belangrijk. Cliënten moeten zich volledig veilig voelen om te kunnen ontspannen om zo tot de diepere lagen in hunzelf te komen . Er achter komen dat jouw lichaam en seksualiteit  alleen van jouw zelf behoord kan al een ontdekking en opening zijn ,op zich zelf! 

Veel mensen hebben van jongs af aan geleerd de signalen van hun lichaam te negeren of te overrulen door hun ja of nee ,weg te beredeneren.  

Wheel of Consent is een middel waarmee je leert oefenen om uitdrukking te geven aan wat je voelt in jouw lichaam.  Je herkent de signalen die je lichaam geeft, je leert deze te vertrouwen en te waarderen.  Het leert je duidelijker te vragen om wat jij nodig hebt en het geeft je de mogelijkheid om jezelf uit te drukken met een oprechtheid voor jouw eigen behoeftes. Doordat je zelf in jouw lichaam hebt leren voelen wat  dat voor jouw betekent ben je beter in staat om grenzen aan te geven. 

Wat er kan veranderen in de interactie is dat in plaats van toestemming te geven (Consent) er een open gesprek ontstaat over wensen en grenzen. 

Dit alles in overeenstemming met de ander. Voorafgaand met elkaar afgestemd zodat gever en ontvanger precies weten waar hun grenzen liggen. Hiermee creëer je een verbinding van veiligheid.    

Meer blogs